top of page

ขั้นตอนการสมัคร dgcasino

สมัครสมาชิก

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ ของคุณให้ถูกต้อง

รอรับ SMS ยืนยัน

กรอกเลข OTP ให้ถูกต้อง พร้อมตั้งรหัสเข้าเล่น

ใส่เลขบัญชีและชื่อบัญชี

กรอกเลขบัญชีของคุณพร้อมชื่อให้ถูกต้อง เข้าร่วมสนุกกับ Dream Gaming ได้ทันที !

ขั้นตอนการฝากเงิน dgcasino

โอนเงิน

สามารถ Scan QR Code เพื่อโอน หรือกด "คัดลอก" เลขบัญชี เพื่อโอนได้เช่นกัน

กด "โอนแล้ว"

ส่งรายการฝาก ระบบจะตรวจสอบเงิน และ เติมเงินทันที

ขั้นตอนการถอนเงิน dgcasino

กด "ถอนเงิน"

กรอกจำนวนเงินถอนและกดยืนยัน

ยืนยัน ! จบ

รอเงินเข้าภายใน 3 - 10 นาที

bottom of page